Тарифи

Калкулатор нотариални такси

Покупко-продажба
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Дарение на дете или внук
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Дарение на брат или сестра
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Договорна ипотека
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Законна ипотека
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Заличаване на ипотека
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Продажба на МПС
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Договори, подлежащи на вписвания
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Договори, неподлежащи на вписвания
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Виж цялата тарифа
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв
Изчисли
Материален интерес в BGN
0
Данъчна служба (местен данък)
0
Агенция вписвания (вписване)
0
Нотариална такса
0
ДДС върху нотариална такса
0
Общо
0
*
В зависимост от необходимите съгласно закона справки, декларации и други документи по всяка конкретна сделка се начисляват и допълнителни такси в размер между 80.00 и 150.00 лв