Европейско право
Европейско право
Проект за съпрузите в EU

Представяме ви Съпрузите / двойките в Европа.

Това е проект на нотариусите от страните членки в Европейския съюз. Изработен е от нотариалните камари под егидата на Съвета на нотариатите на Европейския съюз – CNUE.

Неговата основна цел е да улесни гражданите и нотариусите на Общността при уреждането на имуществените и други отношения между партньорите.
Разглежда видовете брачни режими и съпружеската общност; разпореждането с  имущество и др.

Платформата ще е полезна за двойки / съпрузи с различно гражданство или за двойки / съпрузи, които пребивават на територията на друга държава в ЕС.

http://www.coupleseurope.eu/bg/

Как да закупим недвижим имот в Европа

Подробна информация за покупка на имоти в страните членки на Европейския съюз може да открите на следния линк:

http://www.jachetemonlogement.eu/

Проект за съпрузите в EU

Представяме ви Съпрузите / двойките в Европа.

Това е проект на нотариусите от страните членки в Европейския съюз. Изработен е от нотариалните камари под егидата на Съвета на нотариатите на Европейския съюз – CNUE.

Неговата основна цел е да улесни гражданите и нотариусите на Общността при уреждането на имуществените и други отношения между партньорите.
Разглежда видовете брачни режими и съпружеската общност; разпореждането с  имущество и др.

Платформата ще е полезна за двойки / съпрузи с различно гражданство или за двойки / съпрузи, които пребивават на територията на друга държава в ЕС.

http://www.coupleseurope.eu/bg/

Как да закупим недвижим имот в Европа

Подробна информация за покупка на имоти в страните членки на Европейския съюз може да открите на следния линк:

http://www.jachetemonlogement.eu/