Екип
Станислав Филипов

Нотариус

Станислав Филипов

Нотариус Станислав Николов Филипов е с район на действие Районен съд гр. София, вписан в регистъра на нотариалната камара под номер 508
E-mail

Нотариус Станислав Николов Филипов №508 има собствена кантора на територията на гр. София. Има завършена следдипломна специализация в Юридическия факултет на Виенския университет. Владее немски, английски и руски език.