Екип
Станислав Филипов

Нотариус

Станислав Филипов

Нотариус Станислав Николов Филипов е с район на действие Районен съд гр. София, вписан в регистъра на нотариалната камара под номер 508
Виж още E-mail
Екип
Маргарита Коруева
Помощник нотариус
Теодосии Кирилов
Юрисконсулт
Ален Куртев
Юрисконсулт