Документи
Пълномощни
Пълномощно за банка

Моля, обърнете внимание, че всяка банка в България си създава свои вътрешни правила и свои бланки, със свои изисквания, които не са според закона, а за улеснение на работещите в банката. Затова е добре преди да заверите пълномощно за банка, да поискате от офиса на банката, който обслужва вашата банкова сметка, да ви дадат текст на пълномощно, които ги удовлетворява. 

Пълномощно за банков сейф

Пълномощно за опериране с банкови сметки

Пълномощно за издаване на документи за имот

Пълномощно за деклариране на имот

Пълномощно за сключване на договор за наем

Пълномощно за получаване на диплома

Примерни декларации
Тест Документ

Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ

Тест 3

Тест

Документи необходими за сделка с недвижим имот
Пълномощни
Пълномощно за банка

Моля, обърнете внимание, че всяка банка в България си създава свои вътрешни правила и свои бланки, със свои изисквания, които не са според закона, а за улеснение на работещите в банката. Затова е добре преди да заверите пълномощно за банка, да поискате от офиса на банката, който обслужва вашата банкова сметка, да ви дадат текст на пълномощно, които ги удовлетворява. 

Пълномощно за банков сейф

Пълномощно за опериране с банкови сметки

Пълномощно за издаване на документи за имот

Пълномощно за деклариране на имот

Пълномощно за сключване на договор за наем

Пълномощно за получаване на диплома

Примерни декларации
Тест Документ

Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ Тест Документ

Тест 3

Тест

Документи необходими за сделка с недвижим имот